GPS ติดตามรถ

การทำงานของ GPS ติดตามรถ

การทำงานของระบบติดตามรถ G P S Tracking แบบ On Line

เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าของท่าน  เราขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับทำงานของ GPS ติดตามรถที่ รถบรรทุกของ Beerapan sport ใช้งานอยู่ปัจจุบัน  มีขั้นตอนดังนี้ 

  1. ตัวรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่อง G P S Trackingรับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของรถ
  2. เครื่อง G P S Tracker ส่งข้อมูลพิกัดปัจจุบันของตัวรถผ่าน EDGE GPRS ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ AIS หรือDTAC
  3. ทางผู้ใช้บริการโทรศัพท์ส่งต่อข้อมูล พิกัดตำแหน่ง ที่ได้รับจาก Trackerไปที่Serverที่กำหนดไว้ Process การทำงานจากขั้นตอน1-3ในแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ส่วนตัวเครื่อง GPS Tracker จะทำการส่งพิกัดตำแหน่งทุก1นาทีเพื่อไปเก็บไว้ที่ Server
  4. ผู้ใช้สามรถเรียกดูตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ ที่ติดตั้ง GPS Tracker ที่เก็บไว้ใน Server ได้จากเครื่อง Computer หรือมือถือที่เชี่ยมต่อ Internet และยังสามรถเรียกดูประวัติการเดินทาง หรือสั่งดับเครื่องยนต์ได้ด้วยตนเอง ผ่าน Program Tracking System.

 

บทความGPS Tracking โดย Air Card Shop.com/GPS